Horyzont

Spółka Jawna

Firma

HORYZONT Spółka Jawna powstała w lutym 2011 roku. Podstawowym celem działalności jest produkcja i obróbka wyrobów metalowych, produkcja maszyn i ich części dla górnictwa, budownictwa oraz przemysłu wydobywczego. Siedziba Spółki znajduje się w Tychach, a zakład produkcyjny znajduje się w Mikołowie.

W listopadzie 2012 roku HORYZONT Sp.J. uzyskał certyfikat PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie Produkcji elementów metalowych (głównie dla branży górniczej).

W marcu 2013 roku Instytut Spawalnictwa w Gliwicach zakwalifikował  HORYZONT Sp.J. do I grupy Zakładów Małych zgodnie z normą PN-M_69009. Co potwierdzono Świadectwem Kwalifikacji.

Misją Spółki HORYZONT Sp.J. jest bycie PEWNYM JAKOŚCIOWO, BARDZO ELASTYCZNYM I NOWOCZESNYM ZAKŁADEM PRODUKCYJNYM ELEMENTÓW DLA BRANŻY GÓRNICZEJ.

By realizować te założenia firma zobowiązuje się do:

  • charakteryzować się wysokim uporządkowaniem,  przejrzystością pracy i kontroli dla podnoszenia jakości usług oraz zaufania  przy współpracy z potentatami rynkowymi;
  • rozszerzać asortyment o własne produkty poparte odpowiednimi certyfikatami i dopuszczeniami ;
    wnosić do branży świeżość działania stosując nowoczesne podejście do zarządzania zakładem;
  • wdrażać narzędzia informatyczne i inne środki do zwiększania efektywności  planowania produkcji i dostaw, komunikacji z Klientem oraz samej realizacji ;
  • zwiększać elastyczność i szybkość realizacji wykorzystując również rozsądne bufory magazynowe
    spełniać wymagania i ciągłe doskonalić skuteczności posiadanego systemu zarządzania jakością.

 

Certyfikat ISO

Certyikat zakładu spawalniczego
Horyzont Sp.J.
Arkadiusz Burdzik
ul. Reymonta 3/21
43-100 Tychy
tel/fax 32 7382485
biuro@horyzont.biz.pl