HORYZONT

Spółka Jawna

Firma

HORYZONT Spółka Jawna powstała w lutym 2011 roku. Podstawowym celem działalności jest produkcja i obróbka wyrobów metalowych, produkcja maszyn i ich części dla górnictwa, budownictwa oraz przemysłu wydobywczego. Siedziba Spółki oraz zakład produkcyjny znajdują się w Mikołowie.

W listopadzie 2012 roku HORYZONT Sp.J. uzyskał certyfikat PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie Produkcji elementów metalowych (głównie dla branży górniczej).

W marcu 2013 roku Instytut Spawalnictwa w Gliwicach zakwalifikował HORYZONT Sp.J. do I grupy Zakładów Małych zgodnie z normą PN-M_69009. Co potwierdzono Świadectwem Kwalifikacji.

Misją Spółki HORYZONT Sp.J. jest bycie pewnym jakościowo,  bardzo  elastycznym i nowoczesnym zakładem produkcyjnym elementów metalowych, głównie dla branży górniczej.

By realizować te założenia zobowiązujemy się:

  • charakteryzować się wysokim uporządkowaniem, przejrzystością pracy i kontroli dla podnoszenia jakości usług oraz zaufania  przy współpracy z potentatami rynkowymi;
  • rozszerzać asortyment o własne produkty poparte odpowiednimi certyfikatami i dopuszczeniami ;
  • wnosić do branży świeżość działania stosując nowoczesne podejście do zarządzania zakładem;
  • wdrażać narzędzia informatyczne i inne środki do zwiększania efektywności planowania produkcji i dostaw, komunikacji z Klientem oraz samej realizacji produkcji ;
  • zwiększać elastyczność i szybkość realizacji wykorzystując również rozsądne bufory magazynowe
  • spełniać wymagania i ciągłe doskonalić posiadany system zarządzania jakością.

 

Certyfikat ISO

Certyfikat zakładu spawalniczego
Horyzont Sp.J.
Arkadiusz Burdzik
ul. Grażyńskiego 19
43-190 Mikołów
tel. +48 533 883 555
biuro@horyzont.biz.pl